Keuzewijzer zwevende dekvloeren

De REDUMAX standaard vloeren Keuzewijzer®

Deze keuzewijzer is met zorg opgesteld op basis van praktijkervaring en praktijksituaties. Daarnaast is ook rekening gehouden met de geldende regelgeving en normen. De keuzewijzer heeft als doel te voorkomen dat systeemhoogtes en zwevende dekvloersystemen niet op elkaar zijn afgestemd. De keuze van een systeem heeft consequenties voor de benodigde systeemhoogte. Deze zijn aangegeven. Het kiezen van een systeem zonder dat de systeemhoogte in de praktijk beschikbaar is leidt tot ongewenste uitvoeringsrisico die de akoestische prestatie en de kwaliteit van de dekvloer ernstig kunnen beïnvloeden.

Indien nog niet vast staat dat vloerverwarming zal wordt toegepast of vloerverwarming is een kopersoptie dan is het raadzaam te kiezen voor een systeem met vloerverwarming. Zo is de keuze voor vloerverwarming in een later stadium niet uitgesloten.

Klik hier voor de PDF pagina van de keuzewijzer zwevende dekvloeren en kies in slechts 3 stappen de juiste opbouw en benodigde systeemhoogte.

keuzewijzer-zwevende-dekvloeren

 

 

 

 

 

 

 

 


De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring en met zorg samengesteld. Redumax behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de inhoud van de website of productspecificaties te wijzigen of uit te breiden. Redumax is niet aansprakelijk voor onverhoopte schadelijke gevolgen van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan door het gebruik van de gegevens van deze website.