RAPO® Projectbegeleiding

RAPO geeft zekerheid.

Prestaties van zwevende dekvloeren hangen direct samen met productkeuze en correcte uitvoering. De afgelopen jaren is de zwevende dekvloer in uitvoering steeds complexer geworden. Denk maar aan vloerverwarming, -koeling, opgenomen domotica systemen, sensoren en niet te vergeten de vrije indeelbaarheid van woningen. Maar ook de bouwprojecten veranderen. Situaties waarbij een kantoorgebouw wordt omgebouwd tot woongebouw met lofts of studio’s. Of waarbij een bestaande hoogbouw wordt opgetopt met lichtgewicht vloerconstructies. Steeds meer disciplines komen samen in en rondom het totale vloersysteem en beïnvloeden de lucht en contactgeluidprestaties. En iedere partij draagt slechts de zorg voor zijn eigen onderdeel. Maar wie draagt er de zorg voor de beoogde akoestische prestatie?

inspecties        man met rapport

Opdrachtgevers en aannemers kunnen zich ontzorgen door gebruik te maken van RAPO. Met RAPO kiezen zij voor deskundige begeleiding tijdens het gehele ontwikkeling- en bouwproces. Onderbouwd met (dekvloer)constructieadvies en procesadvies worden werkzaamheden van betrokken disciplines nauwkeurig op elkaar afgestemd. Inspecties in de diverse stadia van vloeropbouw bewaken de beoogde kwaliteit. Inspectierapporten leggen de tekortkomingen bloot en maken nog uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk. Dit alles met maar een doel. Waarborgen van de akoestische prestatie van de totale vloerconstructie.

Ook weten wat Redumax en RAPO projectbegeleiding voor u kunnen betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

revalidatiehotel
RAPO bij het Laurus zorgproject Revalidatiehotel te Rotterdam.
Uitvoering van het WSF Vloersysteem met
gecertificeerde contactgeluidprestaties van meer dan Ico +22dB.

Westerlaantoren_1
RAPO bij het optoppingproject  Westerlaantoren Rotterdam.
Lichtgewicht bubbledeck vloeren en redumax dekvloersystemen met
gecertificeerde contactgeluidprestaties van meer dan Ico +21dB.