Redumax RF-Plus

Knop-principe-details Knop-Productblad

 Productomschrijving en toepassing

Redumax RF-Plus® is een contactgeluid reducerend membraan wat met name wordt toegepast als contactgeluidsverbeteraar. Redumax RF-Plus is ontwikkeld als onderlaag voor het product Redufloor maar kan ook onder andere materialen worden toegepast. Redumax RF-Plus biedt hiermee een optimale uitgangspositie voor die dekvloersystemen die aanvullende akoestische prestaties moeten realiseren. RF-Plus kan ook als zelfstandige contactgeluid isolatie worden toegepast maar dient dan met vloeistofdichte folie te worden afgedekt. De akoestische prestaties* in mono uitvoering richten zich op de hoogste klassen uit de NEN 1070.

Redumax RF-Plus  redufloor-met-RF-plus

Redumax RF-Plus en vloerverwarming

Indien vloerverwarming word toepast dan adviseren wij het hybridesysteem RF-Plus met Redumax AkoestiTACK. Bij dunnen systeemopbouw kan ook gekozen worden voor het Hybridesysteem Redufloor met Redumax AkoestiTACK.

RF-Plus-met-AkoestiTACK  Redufloor-met-AkoestiTACK

specblad redumax RF Plus

Technische gegevens

Redumax RF-Plus is een hoogwaardig membraan bestaande uit een tweezijdige non-woven polyether, een vloeistofdichte kern met geluid reducerende additieven. Redumax RF-Plus wordt toegepast op een uitvlaklaag of gladde draagvloer zonder leidingen. Door de geringe dikte van het membraan (12 mm) zijn hoogwaardige akoestische dekvloeren te realiseren vanaf een hoogte van 42 mm*.

Breedte 100 cm
Lengte rol 8 meter
Overlap ± 5 cm
Dikte membraan ± 12 mm
Werkende breedte 95 cm
Gewicht M2 ± 2,4 kg
Dynamische stijfheid 9NM/m3
Dampdichtheid 100.000µ
Prestatieklasse* NEN 1070 1 en 2
CP-Klasse UNI EN 12431 CP2

Verpakking en bestelcode RF-Plus®

Bestelcode R 62600
Minimum bestelhoeveelheid 1 rol
Aantal per pallet 16 rollen

 * E.a. afhankelijk van systeemopbouw, de massa van de dekvloer, draagvloerconstructie en uitvoering.


De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring en met zorg samengesteld. Redumax behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de inhoud van de website of productspecificaties te wijzigen of uit te breiden. Redumax is niet aansprakelijk voor onverhoopte schadelijke gevolgen van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan door het gebruik van de gegevens van deze website.

Edit This Entry