Redufloor

+15 db       Verwerkingsvoorschriften button    Knop-principe-details Knop-Productblad Knop-bestektekst

Redufloor contactgeluid isolerend membraan

redumax-overlap-spiegel   isolatie-redufloor    PRESTATIEKEUZE-MANNEKE_opt

Als hoge contactgeluid isolerende prestaties worden gevraagd of als er weinig systeemhoogte beschikbaar is dan is 8mm Redufloor een absolute winnaar. Deze eerste originele topper in membraan isolatie is al vaak geïmiteerd maar in prestatie nog nooit geëvenaard.

De unieke eigenschappen van het contactgeluid isolerend membraan geven het product in de praktijk een grote weerstand tegen beschadiging bij applicatiewerkzaamheden van isolatie, vloerverwarming en dekvloer. De waterdichte eigenschappen maken ook extra afdekfolies overbodig.  Redufloor biedt hiermee een optimale uitgangspositie voor dekvloeren uitgevoerd met gegoten mortels en zandcement smeermortels.

redufloor-slideshow-redumax

In elk werk toepasbaar

Redufloor past in elk project waar contactgeluid een rol speelt. Of het nu gaat om nieuwbouw, herbestemmingsprojecten of renovatiewerken. Ook als er maar weinig hoogte beschikbaar is of weinig massa per m2 kan worden toegevoegd. Want met een systeem hoogte vanaf 38 mm en met een massa van slechts 64kg/m2 past een met Redufloor uitgevoerd gietdekvloersysteem  in bijna elk werk. Met en zonder vloerverwarming.

Ultranop mini met giet_opt
In slechts 38mm systeemhoogte:

Redufloor met  zelfklevende noppenplaat ultra slim en 30mm Reno Gietdekvloer.

Op elke ondergrond

Redufloor is een soepel isolatieproduct wat eenvoudig de ondergrond volgt. Of deze nu bestaat uit tegels, cementgebonden polystyreen, parket, gietmortel, beton of hout. Redufloor wordt toegepast op bestaande en nieuwe houten of betonnen draagvloer constructies.

Bij elke contactgeluid isolatieproduct geldt hoe gladder de ondervloer hoe beter de prestaties. Zo ook bij onze systemen. Redumax adviseert daarom bij te grote onvlakheid of onvoldoende glad oppervlakte de vloeren uit te vlakken. Dit kan geschieden met gegoten voorvloeilagen, cementgebonden polystyreen smeermortel, zandcement smeermortel etc.… Zorg ervoor dat de uitvlaklaag voldoende hechtend is aan de ondergrond om de invloed van losliggende uitvlaklagen op de contactgeluidprestatie te voorkomen. Het aanbrengen van een 2e laag Redufloor kan ook een oplossing bieden. De eerste laag Redufloor dient er dan voor om de invloed van het ruwe oppervlakte op de 2e laag te neutraliseren.

Met en zonder vloerverwarming/koeling

Het Redufloor isolatiesysteem kan ook worden aangevuld met vloerverwarming en/of koeling. De wijze van bevestiging van de leidingen verdient dan de aandacht. Een contactgeluid isolatie mag immers niet doorboort worden om leidingen te bevestigen. Ter bevestiging van vloerverwarmingsleidingen zijn diverse passende oplossingen te verkrijgen die contactbruggen met de draagvloer voorkomen. Bij smeervloeren kan natuurlijk met eenvoudige montagenetten worden gewerkt. Bij gietvloeren echter hebben we te maken met het drijvend vermogen van de slangen. Door het soortelijk massaverschil met de gietmortel gaan de leidingen op matten opdrijven. Hierdoor wordt de vereiste dekking op de leiding niet gerealiseerd. Redumax levert hoogwaardige vloerverwarmingmontage oplossingen (noppenplaten en tackerplaten) waarmee dit wel wordt gewaarborgd. Zo blijft de prestatie van het hele systeem gewaarborgd.

Redumax-Noppenplaat-360 RENO-ultra-mini-ak-38m_opt noppenplaat rood 2 gieten-op-nop akoestitack met kantstrook akoestitack-variatie  

Als alternatief voor droge vloersystemen

Niets te nadelen van droge vloersystemen met gipsvezelplaten. Onze Redufloor economic wordt veelvuldig toegepast in combinatie met deze vloerplaten. De perfecte combinatie. Droge afbouwsystemen zijn echter afhankelijk van een vlakke ondergrond. Het Redufloor isolatiesysteem niet. Omdat in combinatie met een gietmortel de onvlakheid wordt opgelost in een variabele dekvloer dikte, kunnen de aanvullende kosten voor uitvlakken bij droge systemen komen te vervallen. Het Redufloorsysteem is in combinatie met het Redumax dilatatiesysteem zelfs uitvoerbaar als woningscheidende dekvloer. Het Redufloorsysteem met 30mm gietvloer is inclusief leveren en aanbrengen nog eens beduidend goedkoper dan een droog afbouwsysteem. Ook is de applicatietijd fors korter en de dekvloerkwaliteit hoger. Veel extra voordelen dus. Vraag ernaar bij uw vloerenbedrijf.

artikel stedebouw en architectuur

gipsvezelplaat-vs-redufloorsysteem  mariengaarde-Tiburg-Redumaxsysteem-als-alternatief-voor-droge-afbouw2  mariengaarde-Tiburg-Redumaxsysteem-als-alternatief-voor-droge-afbouw3  mariengaarde-Tiburg-Redumaxsysteem-als-alternatief-voor-droge-afbouw  mariengaarde-Tiburg-Redumaxsysteem-als-alternatief-voor-droge-afbouw1

Mariengaarde Tilburg: gegoten Redufloorsysteem met 30mm gietdekvloer als alternatief voor droge afbouw.
Gemeten contactgeluidindex: LnT,A= 43 – 45dB, Ico +14 – +17dB.

Als complete vloersysteem gewaarborgd

Redumax ontwikkeld complete vloersystemen opgebouwd uit perfect op elkaar afgestemde producten die de eindprestatie van het systeem waarborgen. Het Redufloor isolatiesysteem bestaat naast Redufloor uit Redumax Kantstrook DUO, Redumax Tape en Redumax Dilatatieprofielen. Een pasklaar systeem voor het uitsluitend van risico’s.

Gieten tegen profielPRESTATIEKEUZE-MANNEKE_opt

Technische gegevens

Redufloor® is een hoogwaardig membraan bestaande uit een non-woven polyether, een vloeistof- en dampdichte kern met geluidsreducerende additieven en een polipropyleen toplaag.

Breedte 100 cm
Lengte rol 10 meter
Overlap ± 5 cm
Dikte membraan ± 8 mm
Werkende breedte 95 cm
Gewicht M2 ± 2,4 kg
Dynamische stijfheid 15NM/m3
Dampdichtheid 100.000µ
Prestatieklasse* NEN 1070 1 en 2

Verpakking en bestelcode Redufloor®

Bestelcode R 81010
Minimum bestelhoeveelheid 1 rol
Aantal per pallet 16 rollen

 * E.a. afhankelijk van systeemopbouw, de massa van de dekvloer, draagvloerconstructie en uitvoering.


De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring en met zorg samengesteld. Redumax behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de inhoud van de website of productspecificaties te wijzigen of uit te breiden. Redumax is niet aansprakelijk voor onverhoopte schadelijke gevolgen van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan door het gebruik van de gegevens van deze website.