Disclamer & voorwaarden

Dit is de disclaimer behorende bij de website
(http://www.redumax.nl) van Redumax BV

 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een bestelling te bevestigen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

 

Overige juridische informatie

Redumax BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op de Redumax website maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Redumax sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Redumax BV website en Redumax BV bestekservice online, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Redumax BV website en Redumax BV bestekservice online te kunnen raadplegen. Redumax is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de Redumax BV site en Redumax BV bestekservice online verkregen is. Redumax BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

 

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Redumax.nl of Redumax.com op enigerlei wijze te verspreiden. Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij Redumax BV.

 

Alle rechten voorbehouden.

© Redumax BV 2016